انرژی خورشیدی مؤثر !

شود آن متوجه کسی آنکه بدون شود تامین خورشید توسط شما خانه انرژی که کنید تصور

 

انرژی خورشیدی یک اختراع فوقالعاده است

اغلب مردم می خواهند به طور مستقل و خودکفا از تامین کنندگان انرژی زندگی کنند .

با وجود این، بسیاری نمیخواهند یا حتی مجوّز نصب ماژولهای خورشیدی

بر پشت بام خانههای خود را ندارند . دارد؟ وجود حلی راه آیا اکنون اما

بله، یک راه حل وجود دارد !

این راه حل ابتکاری، ۱۵ سال تجربه در صنعت خورشیدی را به کار میگیرد .

  HKWبرج خورشیدی 

نو آورانه - محیط زیستی - هوشمند - مستقل - متفاوت

راه حل ایدهآل برای همه کسانی که

• کمبود جا دارند

• نمی خواهند یا اجازه استفاده از پشت بام را ندارند

• می خواهند نیروگاه فتولتیک خود را گسترش دهند

• می خواهند انرژی بیشتری تولید کنند

چیزی قابل مقایسه با این محصول نخواهید یافت


مزایا :

 • آسیبپذیری بسیار ناچیز حاصل از گرد و غبار، خاک و برف در بر دارد

 • ماژولها به مقدار بیش از اندازه گرم نمیشود

 • هزینهٔ عملیاتی در بر ندارد

 • هزینهٔ تعمیر و نگهداری بسیار ناچیز بوده و دارای دوام طولانی مدت میباشد

 • وقتی با سیستم انرژی ابری ترکیب شود، به طور ۱۰۰ در صد مستقل عمل میکند

 • قابل ارتقا و قابل ترکیب است

 • سازگار با محیط زیست و خنثی از دی اکسید کربن است


ر سه اندازه پای موجود است HKW هم اکنون برج خورشیدی :

اس تی : ۶/۳ برج خورشیدی ۶ متر ارتفاع دارد و دارای ۳ ردیف از ۴ ماژول است

اس تی : ۸/۴ برج خورشیدی ۸ متر ارتفاع دارد  و دارای ۴ ردیف از ۴ ماژول است

اس تی : ۸/۵ برج خورشیدی ۸ متر ارتفاع دارد و دارای ۵ ردیف از ۴ ماژول است

HKW گالری عکس های برج انرژی

 HKWفانوس خورشیدی  

خلاقانه - محیط زیس ر تن - هوشمند - مستقل - متفاوت

فانوس ن خیابان متفاوت .

فانوس ن خیابان که انرژی خود را تولید میکند .


مزایا :

• آسیب پذیری بسیار ناچیز حاصل از گرد و غبار، خاک و برف در بر دارد

• ماژولها بیش از اندازه گرم نمیشوند

• هیچ هزینه ن ر عملیان ندار

• هزینه تعم تن و نگهداری بسیار ناچ تن و دوام طولا نن مدت دارد

• دوستدار محیط زیست و خن تن از دی اکسید کربن است

• ساخت آلمان


در حال حا ضن فانوس خیابا نن " حکو " در دو اندازه پایه موجود است :

• دارای سه ماژول

• دارای چهار ماژول

در شب "HKW فانوس خورشیدی "

درخواست اطلاعات بیشرتن یا سوالی دارید؟

فرم تماس زیر را پر کرده روی کلید " ارسال " کلیک کنید !